Fritz Rieman

Pagrindinės baimės formos

Perskaičius šią knygą supratau, kad baimė yra neatskiriama mūsų egzistencijos dalis.

 

Tai nereiškia, kad visi gyvename nuolat bijodami, ne!

Tačiau baimė visada šalia ir iškyla atitinkamai susiklosčius vidinėms ar išorinėms aplinkybėms.

 

Šios knygos autorius pagal vyraujančią baimę išskyrė keturis asmenybių tipus,

arba, tiksliau būtų pasakyti, keturis skirtingus gyvenimo būdus:

šizoidišką, depresišką, suvaržytą ir isterišką.

 

Atpažinus savo asmenybės tipą ir pagrindinę  baimę

gal būt bus lengviau ją išgyventi, o taip pat lengviau suprasti kitų žmonių baimes.

 

 

  1. Šizoidiška asmenybė – vienišė, individualistė, nepriklausoma ir šaltoka.

Tokios asmenybės bijo suartėti, pasitikėti, atsiverti.

Jeigu kas nors nesiseka, užuot prašiusios patarimo, greičiausiai stengsis pačios atrasti išeitį.

Jos noriai ugdo intelektą bei loginį mąstymą ir pasiekia puikių rezultatų! Jos gali tapti mokslininkėmis, atradėjomis, vadovėmis.

Jos lengvai pakelia vienatvę, prieš ką nors nuspręsdamos nori viską patikrinti ir apmąstyti, nepasiduoda iliuzijoms, sugeba aiškiai matyti tikrovę. Tačiau suvokti emocijas, bendrauti ir užmegzti nuoširdžius santykius joms dažnai sunku.

 

  1. Depresiška asmenybė priklausoma nuo kitų, kantri, kukli, paslaugi.

Tokios asmenybės bijo būti nereikalingos, atstumtos, vienišos, paliktos.

Jos nori visiems būti geros, padėti ir aukotis, užjausti ir gailėtis. Jos nori prisirišti, priklausyti ir atsiduoti. Gali būti puikios socialinės darbuotojos, pedagogės, dvasininkės ir kitų pagalbą teikiančių profesijų atstovės.

Joms labai sunku pasakyti „ne“ ir išreikšti savo norus – ir vis dėlto jos tikisi, kad kas nors tuos neišsakytus norus išpildys. Jei atlygio už savo gerumą nesulaukia, skundžiasi, dejuoja, kaltina kitus ir gailisi savęs.

 

  1. Suvaržyta asmenybė – nepriekaištingų manierų, principinga, pareiginga ir stabili.

Tokios asmenybės bijo pokyčių, rizikos, nežinomybės.

Kartais ši baimė išreiškiama neracionaliais, nuolat kartojamais veiksmais: pavyzdžiui, žmogus nuolat šluosto dulkes ar ir net po kelis kartus patikrina, ar užrakintos durys, išjungtas lygintuvas ir t.t. Suvaržytos asmenybės laikosi tradicijų, taisyklių, susiformavusių nuostatų ir vertybių, kontroliuoja kitus, nori viską numatyti iš anksto ir nuolat svarsto, „Kas bus, jeigu…?“

Jos puikiai vykdo joms patikėtus darbus ir renkasi profesijas, reikalaujančias ištvermės, nuoseklumo ir kantrybės. Gali būti atsakingos pareigūnės, kruopščios tarnautojos, amatininkės, finansininkės, teisininkės. Tačiau vargu, ar iš jų sulauksite iniciatyvos, lankstumo ar kūrybiškumo.

 

  1. Isteriška asmenybė – laisva, optimistiška, gyvybinga, rodanti iniciatyvą ir šiek tiek vaikiška.

Tokios asmenybės bijo būti suvaržytos, apribotos, kontroliuojamos.

Jos mėgsta visa, kas nauja, nori rizikuoti, nuolat ieško dirgiklių, nuotykių ir įspūdžių. Geba griauti sustabarėjusias normas ir atrasti naujų galimybių. Gali tapti puikiomis menininkėmis, rašytojomis, aktorėmis. Jas žavi specialybės, kuriose galima elgtis laisvai ir kūrybiškai, kur nuolat kas nors vyksta, todėl joms tiktų būti pardavėjomis, viešbučių darbuotojomis, reklamos ar komercijos vadovėmis.

Punktualumas ir dienotvarkės joms nepatinka, o įsipareigojimai gąsdina. Jos stengiasi išsisukti iš nepatogių situacijų, atsakomybę užkrauna kitiems.

 

Šios keturios asmenybės skirtingai reaguoja į didžiąsias egzistencines baimes:

šizoidiška atsiriboja,

depresiška prisiriša,

suvaržyta kontroliuoja,

o isteriška – bėga.

Tikėjimas, kad jog galime gyventi be baimės yra tik iliuzija. Mes tegalime bandyti atskleisti priešingas jai jėgas: drąsą, pasitikėjimą, pažinimą, galią, viltį, nuolankumą, tikėjimą ir meilę. Visa tai gali padėti sutikti su baimės buvimu, įsigilinti į ją, vis iš naujo ją įveikti. Į metodus, žadančius laisvę nuo baimės, kokie jie būtų, turėtume žvelgti skeptiškai; jie neatitinka žmogiškosios būties tikrovės ir sukelia iliuzinius lūkesčius.